i Skåne
  • Om hjärnan: När man arbetar med personer som har någon form av hjärnskada är det viktigt att FÖRSTÅ hur hjärnan fungerar. På ett lättförståeligt sätt går vi igenom hur hjärnan är uppbyggd och fungerar utifrån de senaste rönen.  ”Om hjärnan” är en grundutbildning, som bör genomföras innan föreläsningar om t ex förvärvade hjärnskador, MS, epilepsi etc.  Utbildningen kan ges som en heldagsutbildning alt två halvdagar.
  • Bemötande:  Att få ett gott bemötande är att bli sedd och accepterad för den man är. Alla har rätt till detta. Genom diskussion och samtal samt en del överraskande  praktiska moment tydliggörs hur viktigt bemötandet är i alla relationer och situationer.
  • Ergonomi: Basal och enkel metodik för personal / assistenter som arbetar med personer som har stora funktionsnedsättningar. Stor tonvikt läggs vid bemötande.