i Skåne

Hunden är människans bästa vän – och även sjukgymnastens!

Få medhjälpare kan höja motivationen och inspirationen till aktivitet och rörelse så mycket som en hund. Sedan 10-talet år tillbaka använder jag mina egna hundar i rehabiliteringsarbetet med patienter, som förvärvat en hjärnskada. Hundarnas närvaro stimulerar till engagemang – man vill klappa och prata med hunden, som inte lägger några värderingar i hur man klappar eller vad man säger.

Till min hjälp har jag tio mycket pålitliga och glada hundar av varierande storlek och temperament. Vilken hund som ska arbeta väljs ut utifrån Dina behov och önskemål.

Boy kramas