i Skåne

Har Du ett funktionshinder, som Du upplever att Du inte fått hjälp nog att förstå eller hantera?

Vill Du att Dina anhöriga/närstående eller personliga assistenter ska få mer information och kunskap kring Din situation?

Vill Du få praktiskt hjälp kring just Din situation, t ex gällande förflyttningar och möjligheter till träning i Din vardag?

Utifrån Dina behov och önskemål skräddarsyr jag en utbildningsdag – eller flera för er.