i Skåne
  • Engagemang
  • Motivation
  • Inspiration
  • Nyfikenhet
  • Människointresse
  • Stimulera – inspirera – motivera – engagera – aktivera
  • Respekt för varje persons bakgrund och nutid

 

Se möjligheter istället för svårigheter

Övertygelse om att alla har en egen inneboende kraft och vilja till förbättring

Stort intresse för neurologi, neuropsykologi och

Mer än Hjärna: andra kompetensområden